Luma Investment S.A. inwestuje w Europie Środkowo – Wschodniej i na Bałkanach w firmy z branży przemysłowej, dóbr konsumenckich, medycyny i nowych technologii. Inwestycje realizowane są w ramach funduszy typu private equity i venture capital. 

 

Zespół menadżerski Luma Investment posiada bogate doświadczenie w finansach i sukcesy w zarządzaniu aktywami alternatywnymi, restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji procesów.

Fundusze

Fundusz inwestujący  w spółki  w fazie wzrostu lub dojrzałe z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane w obszarach: przemysł, zdrowie i medycyna, nowoczesne technologie i dobra konsumenckie. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz wysokiego i średniego ryzyka skoncentrowany głównie na inwestycjach w przedsięwzięcia budujące swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o rozwiązania IT. Poszukiwane cele inwestycyjne to spółki na etapach late seed, early growth lub growth z zapotrzebowaniem kapitałowym pomiędzy 500 tys PLN a 20 mln PLN.

Subfundusz inwestujący kapitał i działający na rzecz rozwoju firm produkcyjnych i usługowych z branży hutniczej oraz odlewniczej. Planowane inwestycje w rozwój lub transakcje M&A to 100 mln PLN.

Zespół

Luma Investment to zespół menadżerów z doświadczeniem w zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji, finansów i bankowości. Dotychczas zrealizował transakcje M&A za łączną kwotę ok. 4,5 mld PLN

dr Radosław Miśkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr Jakub Karnowski

Prezes Zarządu

Luma Investment w liczbach

mln PLN – łączna suma transakcji zrealizowanych przez Zarząd Luma Investment
mln PLN łącznego przychodu Luma Industrial Fund 2015 r.
pracowników tylko w Funduszu Luma Industrial
mln PLN – wartość realizowanych projektów badawczo-rozwojowych

Dlaczego Luma?

Kadra specjalistów

Luma Investment to doświadczeni menadżerowie, specjaliści z dziedziny finansów i zarządzania. Dotychczas zawarli kilkanaście transakcji na ogólną kwotę ok. 4,5 mld PLN.  Zespół tworzą byli prezesi i dyrektorzy największych polskich spółek oraz banków,  a także przedsiębiorcy z doświadczeniem w świecie startupów, analitycy oraz specjaliści funkcyjni. Kompetencje potwierdzają posiadane przez nich międzynarodowe certyfikaty z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej (CIMA, CFA).

Prywatny majątek

Podstawą Luma Investment jest prywatny majątek inwestora, co gwarantuje zarówno przedsiębiorcom, jak i wszystkim interesariuszom, pewność, rozwagę inwestycyjną i pełną przejrzystość źródeł finansowania każdej inwestycji.

Indywidualne podejście

Do każdego przedsięwzięcia podchodzimy indywidualnie, rzetelnie oceniając jego potencjał technologiczny i komercyjny. Wierzymy, że kreatywność, umiejętności i zaangażowanie przedsiębiorców są nieograniczone. Dzięki zdywersyfikowanemu doświadczeniu zespołu  Luma Investment, mamy szereg możliwość realizacji pozakapitałowego  wsparcia inwestycji.