Aktualności

Nowy patent dla European Solutions (Luma Metallurgical Industry)

Z dumą zawiadamiamy, że 23 stycznia 2018, firmie European Solutions Sp z o.o. został przyznany przez Polski Urząd Patentowy patent: “Sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo – oporowych”. Zespoły spółek European Solutions oraz ReAlloys (również z Luma Metallurgy Fund) pracowały nad projektem badawczo rozwojowym od 2015. Jest to znakomite uwiecznienie pracy dla naszych zespołów badawczych. Firma ReAlloys mogła wdrożyć nową technologię już w sierpnia 2017. Opatentowana technologia jest zaprojektowana tak aby transferować ja również do innych przedsiębiorstw.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych, mającego zastosowanie jako reduktor w procesach wytwarzania niskowęglowego żelazochromu i jako dodatek stopowy i odtleniający do produkcji stali chromowych.

Celem niniejszego wynalazku jest obniżenie zawartości węgla w żelazokrzemochromie i przeprowadzenie dwufazowego procesu otrzymywania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych oraz w kadzi rafinacyjnej, bez dodatkowych kosztów materiałów wsadowych i z wykorzystaniem ciepła kąpieli w kadzi rafinacyjnej.


Rozwiązanie pozwala na:

  • obniżenie zawartości węgla w stopie do 0,01% i tym samym znacznie zwiększenie jakość stopu, 
  • zmniejszenie jednostkowego zużycia energii elektrycznej o 10%, 
  • zmniejszenie strat stopu podczas obróbki pozapiecowej,
  • obniżenie kosztów procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zagospodarowaniu produktów ubocznych z produkcji stopów krzemu dzięki użyciu pyłu krzemionkowego