Aktualności

Prezentacje Pre-ICO w Zurychu

Na zaproszenie Monaco Growth Forums uczestniczyliśmy w odbywających się w Zurichu prezentacjach Pre-ICO firm z branż: marketingowej, dóbr luksusowych i medycznej. Z wybranymi firmami spotkamy się na początku 2018.