Luma Industrial Fund

EUROPEAN SOLUTIONS

 

Spółka specjalizująca się w doradztwie w zakresie poprawy efektywności procesu produkcyjnego, m.in. z wykorzystaniem własnego nowatorskiego rozwiązania odzysku energii elektrycznej i ciepła.

Firmę tworzy wyspecjalizowany zespół inżynierów, którzy we współpracy z kadrą naukową opracowują innowacyjne rozwiązania pozwalające unowocześnić produkcję i zoptymalizować jej koszty. European Solutions świadczy usługi konsultingowe w obszarze technicznym (w tym przeprowadzanie audytów), inwestycyjnym (w tym opracowywanie studium wykonalności, przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie) i finansowym, a także oferuje własne, oryginalne rozwiązania techniczne, które są wydajne ekonomicznie i przyjazne środowisku. Oferta spółki skierowana jest przede wszystkim do przemysłu chemicznego, ceramicznego i metalurgicznego.

www.europeansolutions.pl