Kryteria Inwestycyjne

Luma Investment przeznacza na inwestycje środki od 5 mln € do 30 mln €. Angażuje się w biznes poprzez podniesienie kapitału, wykup istniejących udziałów większościowych lub inwestycje etapami zakładając horyzont inwestycyjny na okres od 3 do 5 lat.

 

Szukamy firm chcących przede wszystkim pomnażać zyski, rozwijać się szybciej i sprawniej niż konkurencja oraz tworzyć wartość dodaną dla regionu i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani rozwojem firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

Obszary inwestycji

1

PRZEMYSŁ

2

NOWE TECHNOLOGIE

3

DOBRA KONSUMENCKIE

4

ZDROWIE I MEDYCYNA

Jak działamy?

Doświadczenie w finansach, prawie i zarządzaniu na polskim i międzynarodowym rynku, pozwala menadżerom Lumy Investment na dobranie najlepszych metod dla realizacji celów danego przedsięwzięcia.

 

W ramach wsparcia pozafinansowego proponujemy konkretne rozwiązania dopasowane do biznesu, np.:

  • ustrukturyzowanie polityki inwestycyjnej firmy
  • powołanie profesjonalnego pionu PMO do zarządzania projektami rozwojowymi oraz komórki analityczno-kontrolingowej;
  • przygotowanie planów rozwoju na bazie zidentyfikowanych przewag konkurencyjnych spółek zależnych;
  • reorganizacja produkcji – w tym m.in. ułożenie procesu produkcyjnego, opracowanie normatywów, wprowadzenie akordu, reorganizacja działu sprzedaży; likwidacja „wąskich gardeł” w procesie produkcji, budowa portfela nowych zamówień;
  • ekspansję geograficzną i inwestycje na perspektywicznych rynkach
  • współpracę z globalnie działającymi podmiotami finansowymi