Zespół

zespol-01

dr Jakub Karnowski

Prezes Zarządu Luma Investment

 

Jakub Karnowski to doświadczony menadżer i finansista z udokumentowaną historią planowania i wdrażania strategii rozwoju i efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. Skutecznie wykorzystuje kompetencje zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji, wdrażania i rozwoju produktu, fuzji i przejęć oraz zarządzania miliardowymi aktywami.

Przed objęciem stanowiska w Luma Investment był Prezesem Zarządu Polskich Kolei Państwowych, gdzie wprowadził strategie optymalizacyjne, których kluczowym efektem była spłata historycznego zadłużenia PKP S.A z poziomu 4 mld PLN do 0,5 mld PLN. Jako Prezes największej grupy kapitałowej w Polsce – o wartości 25.3 miliarda PLN, z trzynastoma spółkami zależnymi i ponad 80.000 pracownikami wykazał się najlepszymi zdolnościami z zakresu planowania strategicznego, finansowania publicznego, czy zarządzania kryzysowego. W ciągu trzech lat doprowadził do sfinalizowania procesów prywatyzacyjnych czterech spółek zależnych na łączną kwotę 3,8 mld PLN (oprócz transakcji M&A także debiut giełdowy PKP Cargo na GPW w Warszawie).

Skuteczna restrukturyzacja spółek Grupy PKP prowadzona przez Jakuba Karnowskiego doprowadziła m.in. do wzrostu dywidend o ponad 90 mln PLN. Zabezpieczył również finansowanie kluczowych projektów inwestycyjnych Grupy PKP na lata 2014-2015 na kwotę ok. 7 mld PLN (kredyty EBI, emisja obligacji). Wdrożył w organizacji nowoczesne standardy ładu korporacyjnego oraz najlepsze praktyki zarządcze. Dokonał przekształcenia Grupy PKP z nieefektywnego, państwowego molocha w nowoczesne, nastawione prokliencko przedsiębiorstwo z inwestycjami i programem modernizacyjnym na rekordową skalę.

Jako lider, Jakub Karnowski jest nastawiony na tworzenie teamów managerskich nastawionych na realizację celów i zdolnych do dostosowania do nowych warunków, ról i obowiązków. W czasie gdy był Prezesem PKO TFI SA powołał do życia kompetentny i niezależny zespół zarządzający miliardowymi aktywami. Jako Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego PKO TFI S.A pomyślnie sfinalizował projekty przejęcia zarządzania aktywami o wartości ponad 8 mld PLN.

W latach 2003 – 2008 Jakub Karnowski był Zastępcą Dyrektora Wykonawczego w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Realizował tam projekty z zakresu oceny systemów finansowych krajów członkowskich (Financial System Assessment Programs) oraz zarządzał aktywami i zobowiązaniami Banku Światowego w ramach Rady Dyrektorów Wykonawczych.

W Narodowym Banku Polskim współpracował z wieloma instytucjami finansowymi, m.in.: EBC, IMW, Bankiem Światowym, EBOR, BIS, OECD, EBI. Był przedstawicielem NBP w Komitecie Stosunków Międzynarodowych (IRC) Europejskiego Banku Centralnego. Jako Członek Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych brał udział w podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi państwa.

Jakub Karnowski rozpoczął swoją karierę w Ministerstwie Finansów, gdzie jako Szef Gabinetu Politycznego zorganizował i przewodniczył zespołowi asystentów wicepremiera i ministra finansów prof. Leszka Balcerowicza.

Jakub Karnowski uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota (USA). Jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (CFA).

Obecnie, oprócz pełnienia funkcji Prezesa Luma Investment, jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w HSBC Bank Polska SA.