Luma Industrial Fund

Luma Industrial Fund to należący do Luma Investment S.A. fundusz, inwestujący kapitał i działający na rzecz rozwoju firm produkcyjnych i usługowych z branży hutniczej i odlewniczej, a także z sektora energetycznego i wydobycia surowców mineralnych.

 

W portfolio Funduszu znajdują się czołowi europejscy producenci żelazostopów, a także odlewnie, produkujące m.in.  części dla przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie. Fundusz aktywny jest również na rynku nieruchomości, posiadając kilka interesujących wolnych lub zagospodarowanych działek na południu Polski.

Spółki Luma Industrial Fund sprzedają swoje produkty do kilkuset klientów w 20 krajach na świecie, w tym między innymi do tak renomowanych marek, jak Pilkington, ThyssenKrupp, Saint-Gobain Sekurit czy Arcelor Mittal. Szerokie relacje właściciela i menadżerów wykraczają poza segment i są podstawą do rozwoju zagranicznej części biznesu.

Luma Industrial Fund w liczbach

ton rocznej produkcji żelazostopów
ton rocznej produkcji żeliwa
mln komponentów aluminiowych dla sektora automotive
pracowników
mln pln – warte są projekty badawczo rozwojowe, które prowadzi Luma Industrial Fund
mln PLN Luma Industrial Fund zamierza zainwestować w posiadane aktywa w kolejnych 5 latach

Priorytetem Luma Industrial Fund jest efektywne zarządzanie posiadanymi spółkami, zapewnienie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz optymalizacja produkcji i podniesienie jej efektywności dzięki inwestycjom w innowacyjne technologie.

Spółki portfelowe otrzymują w ramach Luma Industrial Fund pełen zakres wsparcia w obszarach finansów, księgowości, kontrolingu i analiz, obsługi prawnej, obsługi HR marketingu i PR, obsługi IT i rozbudowy systemów ERP i CRM,  optymalizacji produkcji, oraz pozyskiwania środków finansowych z programów UE, PARP i innych.

Spółki portfelowe

RE ALLOYS

Wiodący producent żelazostopów w regionie – rocznie wytwarza 80 000 ton tego produktu, czyli ok. 10% całej produkcji europejskiej. Udział Re Alloys w rynkach niemieckim, czeskim i słowackim wynosi aż 30%.

ODLEWNIA KUTNO

Odlewnia żeliwa w Kutnie oferuje najwyższej jakości wyroby z żeliwa szarego i sferoidalnego, a także produkty rdzeniowe i bezrdzeniowe. Odlewnia obsługuje klientów kompleksowo, działając w systemie full service – przygotowuje projekt dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, wykonuje omodelowanie, odlewy, obróbkę, malowanie, kompletację i dostawę. Cały proces produkcyjny odbywa się w Odlewni.

SAGA POLAND

To producent gotowych podzespołów stosowanych przede wszystkim przez rynek motoryzacyjny. Firma oferuje komplementarne usługi w zakresie produkcji komponentów ze stopów aluminium i cynku: od przygotowania form, wykonania odlewów detali,  obróbkę powierzchniową, malowanie kataforetyczne i natryskowe, paletyzowanie oraz doradztwo w zakresie MTB.

EUROPEAN SOLUTIONS

Spółka specjalizująca się w doradztwie w zakresie poprawy efektywności procesu produkcyjnego, m.in. z wykorzystaniem własnego nowatorskiego rozwiązania odzysku energii elektrycznej i ciepła. Firmę tworzy wyspecjalizowany zespół inżynierów, którzy we współpracy z kadrą naukową opracowują innowacyjne rozwiązania pozwalające unowocześnić produkcję i zoptymalizować jej koszty.

MICROSILICA

społka posiadajaca instalacje do oczyszczania gazów poprocesowych powstałych podczas produkcji żelazostopów. W trosce o środowisko stosowane są w firmie  filtry workowe typu bag house o sprawnosci ok.99%, które zapewniają maksymalne ograniczenie emisji pyłów i gazów z jednostek piecowych.

Współpraca z uczelniami

Badania i rozwój zajmują szczególne miejsce w Luma Industrial Fund.  Rozumiemy, że innowacyjne przedsięwzięcia są strategiczne dla rozwoju zarówno naszego biznesu, jak i całej gospodarki. Oprócz własnych działów R&D, realizujemy  wiele projektów z uczelniami w Polsce i na świecie.

W zakresie metalurgii i odlewnictwa  spółki  Luma Industrial Fund współpracują z AGH w Krakowie, Politechniką Śląską, Politechnika Wrocławską,  Szkołą Główną – Handlową, Instytutem Chemii Nieorganicznej, Głównym Instytutem Górnictwa czy Instytutem Odlewnictwa.

W ramach  współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą doprowadziliśmy do podpisania porozumień z szeregiem uczelni na świecie w zakresie wymiany naukowej, realizacji wspólnych projektów naukowo – badawczych i wymiany studentów (również w ramach programu AGH UNESCO).

Z inicjatywy Lumy porozumienia podpisano m.in. z Uniwersytetem  w Mitrovicy (Kosovo), Instytutem Geologicznym w Bośni i Hercegowinie, Rwanda National Resources Authority i Uniwersytetem w Kigali.

Uczestniczymy również w światowym programie EIT Raw Materials  gdzie w projekcie ENEX naszymi partnerami są m.in.: Chalmers University of Technology, LTU Business AB, Luleå University of Technology, Fraunhofer, DDH1 DRILLING PTY LTD, Minalyze AB.

Z wieloma uczelniami i branżowymi instytutami tworzymy raporty i publikacje naukowe. Dodatkowo nasze własne działy R&D tworzą projekty, które biorą udział w konkursach o dofinansowanie organizowanych przez NCBiR, PARP czy Unię Europejską. Jednym z ostatnich jest projekt wytwarzania produktu o unikalnych parametrach w skali światowej, przygotowany przez spółkę Re Alloys, który  uzyskał dofinansowanie  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości około 10 mln PLN.

Ochrona środowiska

W ramach funduszu dbamy o ochronę środowiska. Wszystkie zarządzane przez Fundusz zakłady produkcyjne wdrażają nowoczesne technologie, które są nie tylko wydajne i efektywne ekonomicznie, ale również przyjazne środowisku naturalnemu.

 

Odpady produkcyjne są zagospodarowywane (np. przerabiane na żużel lub biogaz), a nowoczesne oczyszczalnie ścieków pozwalają na odzyskanie wody i jej ponowne wykorzystanie w produkcji. Zarządzane przez Fundusz spółki inwestują również w odnawialne źródła energii.