Luma PE Fund

Luma PE Fund to fundusz typu private equity należący do Luma Investment S.A.  Fundusz daje gwarancję pełnego wsparcia w zakresie finansowania inwestycji i zarządzania strategicznego, niezbędnego do rozwoju biznesu. Menadżerowie funduszu posiadają doświadczenie w rozwoju, restrukturyzacji i optymalizacji firm  o  wielomiliardowej wartości bilansowej.

Fundusz inwestuje kapitał i działa na rzecz rozwoju firm z Polski, Europy Środkowo – Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

Realizowane projekty zostały podzielone na 4 segmenty, w których dostrzegamy potencjał inwestycyjny poprzez rozwój łańcucha wartości w ramach posiadanego obecnie portfela lub wzrostu organicznego przedsiębiorstw.

 

1

PRZEMYSŁ

2

NOWE TECHNOLOGIE

3

DOBRA KONSUMENCKIE

4

ZDROWIE I MEDYCYNA

Fundusz inwestuje kapitał i pozafinansowe formy wsparcia w spółki średniej wielkości, w fazie wzrostu lub dojrzałe z możliwie stabilną stopą zwrotu. Na inwestycje przeznaczane są środki w zakresie od 5 mln € do 30 mln €. Angażujemy się w biznes poprzez podniesienie kapitału, wykup istniejących udziałów większościowych lub  inwestycje etapami, zakładając horyzont inwestycyjny na okres od 3 do 5 lat.