Luma Ventures

Luma Ventures (LV) – fundusz Venture Capital zarządzany przez Luma Investment S.A., skoncentrowany na inwestycjach w przedsięwzięcia IT budujące istotną część wartości dodanej w oparciu o gromadzenie, przetwarzanie lub/i analizę dużych zbiorów danych. Głównym obszarem poszukiwań Luma Ventures są spółki na etapach late seed, early growth lub growth z zapotrzebowaniem kapitałowym pomiędzy 500 tys. a 20 mln PLN.

 

Zespół Luma Ventures tworzą doświadczeni managerowie, praktycy biznesu, byli przedsiębiorcy oraz najwyższej klasy zespół specjalistów funkcyjnych. Luma Ventures należy do nielicznych funduszy na rynku, które zarządzają tylko i wyłącznie prywatnym kapitałem.

Dowiedz się więcej o zespole Luma Ventures

Strategia Inwestycyjna

Stopień dojrzałości

 • Late seed
 • Early growth
 • Growth

Poszukujemy projektów z potwierdzonym zapotrzebowaniem na produkty lub usługi.

Kategorie

Rozwiązania IT ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:

 • Big Data & Data Science
 • Fintech
 • Blockchain
 • Automation of knowledge work
 • Enterprise software
 • IoT & industry 4.0

Obszar geograficzny

Nasze poszukiwania skupiamy w Europy Środkowo – Wschodnie. Jesteśmy w tym regionie w stanie zaoferować największą niefinansową wartość dodaną.

Nasze silne strony

 

 • Komplementarność i doświadczenie: Nasz zespół tworzą byli prezesi największych polskich spółek, przedsiębiorcy z doświadczeniem w świecie startupów, analitycy oraz specjaliści.
 • Sektor finansowy: Managerowie Luma pracowali w największych bankach komercyjnych, Narodowym Banku Polskim, Banku Światowym. Posiadają międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości zarządczej (CIMA, CFA).
 • IT & Data Science: Posiadamy praktyczne doświadczenie w realizacji rozwiązań z obszarów Big Data & Data science oraz prowadzeniu projektów i przedsiębiorstw IT.
 • Efekt synergii: Wielkość i ilość aktywów, którymi zarządzamy pozwala nam na szukanie synergii z naszymi istniejącymi inwestycjami. Tylko w Luma Industrial zatrudniamy prawie 1000 pracowników.
 • Prawdziwe smart money: nasze wieloletnie i zdywersyfikowane doświadczenie zaowocowało ogromnym kapitałem społecznym oraz nabyciem praktycznej wiedzy, którymi chcemy się dzielić z naszymi inwestycjami.

Smart money

 

Stawiamy na aktywne wsparcie niefinansowe naszych inwestycji. Wierzymy, że jest usystematyzowane działania akceleracyjne są kluczowe dla efektywnego wzrostu i rozwoju spółek.

 

Zobacz jak wspieramy nasze przedsięwzięcia