Proces inwestycyjny

W Luma Ventures dokładamy najwyższej staranności przy analizie i wyborze naszych spółek portfelowych. Dlatego też, przygotowaliśmy ustrukturyzowany i jawny proces inwestycyjny, który pomaga nam podejmować bezstronne decyzje.

 

Nasz proces inwestycyjny składa się z siedmiu podstawowych etapów kończących się dokapitalizowaniem spółki oraz nową strukturą właścicielską. W fazach 1-4 stosujemy system typu „stage-gate”, podczas którego wymieniane są kolejne informacje z przedsiębiorcami i podejmujemy wewnętrzne decyzje o przesunięciu projektów w procesie lub ich odrzuceniu. Na etapie 4 przedsiębiorcy otrzymują ofertę o funduszu, której następstwem jest podpisanie Term Sheet.

 • Pozyskiwanie przedsięwzięć


  Pozyskujemy projekty na wiele różnych sposobów; od kontaktów bezpośrednich po zgłoszenia przez stronę internetową. Prowadzimy też swój własne poszukiwania celi inwestycyjnych w trakcie, których kontaktujemy się z wybranymi przedsiębiorcami.
 • ETAP 1


  OCENA WSTĘPNA

  Etap wstępnej selekcji projektów. Badamy je pod kątem podstawowej zgodności z naszą strategią inwestycyjną oraz potencjału komercyjnego. Przedsiębiorcy wypełniają standardowy formularz zgłoszeniowy oraz przekazują domyślny pitch deck.

  Zgłoś przedsięwzięcie

 • ETAP 2


  SPOTKANIE I WYMIANA INFORMACJI

  Przedsiębiorcy otrzymują wskazówki odnośnie rozszerzonego pitch deck i zostają zaproszeni do prezentacji swojego projektu przed Partnerem funduszu. Po spotkaniu następuje szczegółowa wymiana informacji uwzględniająca również dane finansowe projektów. Etap kończy się rekomendacją lub jej brakiem do dalszego procesowania projektu.

 • ETAP 3


  OCENA WEWNĘTRZNA I UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

  Etap, podczas którego szczegółowo analizujemy zebrane informacje w gronie specjalistów. Sprawdzamy wiarygodność rynkową przedsiębiorców oraz potencjał oferowanych produktów i usług. Na tym etapie mogą być wymagane dodatkowe spotkania z zespołem. Etap kończy się komitetem wewnętrznym.

 • ETAP 4


  OFERTA

  Przedsiębiorcy spotykają się z reprezentantami funduszu celem zapoznania się z ofertą inwestycyjną.

 • ETAP 5


  TERM SHEET

  Po przyjęciu oferty inwestycyjnej przygotowywany zostaje oficjalny dokument typu Term Sheet.

 • ETAP 6


  DUE DILIGENCE

  Etap due diligence, polegający na szczegółowej analizie przedsiębiorstwa pod względem technologicznym, finansowym, prawnym, komercyjnym i zasobów ludzkich. Przygotowywana jest umowa inwestycyjna.

 • ETAP 7


  INWESTYCJA

  Faktyczna realizacja inwestycji. Spółka zostaje dokapitalizowana, powstaje nowa struktura właścicielska i ład korporacyjny.

 • WYJŚCIE Z INWESTYCJI


  Istotą działania funduszy inwestycyjnych jest realizacja zwrotu z inwestycji w okresie od kilku do nawet dziesięciu lat. Odbywa się to zazwyczaj poprzez całkowitą sprzedaż udziałów lub IPO. Rodzaj i termin wyjścia z inwestycji jest planowany i ustalany indywidualnie w zależności od charakteru spółki i kontekstu.

Kryteria inwestycyjne

Zgodność ze strategią funduszu

 • Zgodność obszarowa (co najmniej jeden obszar).
 • Zgodność geograficzna.
 • Odpowiednia dojrzałość przedsięwzięcia

Odpowiedni zespół

 • Jakość (doświadczenie i wiarygodność)
 • Więcej niż jedna osoba w zespole
 • Zespół to eksperci branżowi i pasjonaci tego czym się zajmują.
 • Możliwość 100% zaangażowania zespołu w przedsięwzięcie.

Finanse

 • Założyciele zainwestowali swoje pieniądze lub pozyskali kapitał
 • Runway minimum 3 miesiące
 • Zapotrzebowanie na minimum 100k EUR