Zespół

zespol-04

dr Radosław Miśkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej Luma Investment

 

Radosław Miśkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Luma Investment S.A., założyciel Luma Industrial Fund, grupy kapitałowej inwestującej i działającej na rzecz rozwoju firm z branży hutniczej, odlewniczej, sektora energetycznego i wydobycia surowców mineralnych.

Radosław Miśkiewicz jest wiodącym ekspertem w sektorze finansów, hutnictwa, górnictwa i energetyki. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek branżowych. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi firmami, w których z powodzeniem realizował projekty w zakresie m.in. zarządzania aktywami, finansowania przedsiębiorstw, transakcji międzynarodowych, fuzji i przejęć. Ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze metalurgicznym daje mu pozycję cenionego specjalisty na świecie. Jest zapraszany do uczestnictwa w najważniejszych międzynarodowych spotkaniach branży metalurgicznej i finansowej, m.in.: PDAC w Convention w Toronto, wydarzeniach Mines & Money czy Eurofinance M&A.

Jest zwolennikiem nieszablonowych rozwiązań w zarządzaniu i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska. Inicjator wielu projektów badawczo – rozwojowych, których efektem są zarówno nowe produkty, jak i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Jednym z istotnych przykładów tej działalności jest projekt instalacji wytwarzającej energię elektryczną bez emisji dwutlenku węgla, do którego zaprosił specjalistów branżowych oraz naukowców. Za swoje działania proekologiczne otrzymał w 2001 roku nagrodę jako „Firma przyjazna środowisku” w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP. Ponadto, aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowej organizacji Euroalliages, skupiającej kluczowych producentów żelazostopów i promującej ekologiczne metody ich wytwarzania.

Radosław Miśkiewicz jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, energetyki i przemysłu metalurgicznego. Oprócz szerokiej działalności biznesowej realizuje swoją największą pasję –  lotnictwo, będąc czynnym pilotem liniowym.