Smart money

W Luma Ventures mamy świadomość, że sukces przedsiębiorców na wczesnych etapach rozwoju firm jest w dużej mierze zależny od wsparcia niefinansowego, jaki mogą otrzymać w trakcie realizacji inwestycji.

Kładziemy szczególny nacisk na działania umożliwiające wzrost prawdopodobieństwa sukcesu naszych spółek portfelowych poprzez budowanie odpowiedniej partnerskiej relacji oraz wspólne planowanie czynności, mających na celu poznanie potrzeb danego przedsięwzięcia.

Zespół Luma Investment tworzą doświadczeni menadżerowie, finansiści oraz specjaliści funkcyjni.

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie inwestycji VC jest Tomasz Cichowicz – były start-upowiec z doświadczeniem w prowadzeniu własnych przedsiębiorstw, realizacji projektów, planowaniu strategicznym biznesów oraz znajomością rynku funduszy inwestycyjnych. To wszystko sprawia, że fundusz oprócz wsparcia kapitałowego oferuje szereg niefinansowych narzędzi wsparcia rozwoju przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju – przede wszystkim z zakresu doradztwa strategicznego i poprawy efektywności finansowej.

Wartość „Smart money” dostarczamy poprzez następujące działania:

  • zapewnienie kontaktów biznesowych;
  • doradztwo strategiczne;
  • tworzenie i poszukiwanie synergii pośród inwestycji portfelowych;
  • współdzielenie zasobów i usług;
  • wsparcie w poszukiwaniu kolejnych rund inwestycji;
  • wsparcie w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania (środki publiczne, granty, dotacje);
  • wsparcie w internacjonalizacji biznesu lub w wejściu na rynek Polski;
  • wsparcie w zarządzaniu wydajnością i efektownością finansową;
  • wsparcie w rekrutacji personelu;
  • wsparcie specjalistów funkcyjnych.