Strategia

Dojrzałość przedsięwzięć

Poszukujemy przedsięwzięć na etapach late seed, early growth lub growth. Kluczowe jest posiadanie działającego produktu lub usługi przynajmniej w stanie MVP (Minimum Viable Product) oraz możliwość udowodnienia popytu na oferowane rozwiązania.

 

Analizując przedsięwzięcia szukamy potwierdzenia dojrzałości w istniejących przychodach lub tzw. trakcji w niefinansowej postaci (listy intencyjne, projekty pilotażowe, użytkownicy, zgormadzona wiedza itp.). Oportunistycznie rozważamy inwestycje w projekty na wcześniejszych etapach, nie mniej jednak, te powinny się charakteryzować dużą unikalnością lub zabezpieczoną własnością intelektualną.

Sektory i kategorie

Koncentrujemy się głównie na inwestycjach w spółki oferujące produkty lub usługi bazujące na szeroko rozumianych rozwiązaniach IT. Najatrakcyjniejszymi i zarazem najbardziej pożądanymi są:

 • Rozwiązania typu Big Data i Data Science umożliwiające budowę wartość w oparciu o nowe lub istniejące źródła danych.
 • Rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego (FINTECH).
 • Rozwiązania wykorzystujące technologię blockchain.
 • Rozwiązania wpisujące się w ideę „automation of knowledge work” czyli optymalizujące lub eliminujące zaangażowanie zasobów ludzkich w procesach biznesowych.
 • Rozwiązania wpisujące się koncepcję transformacji cyfrowych organizacji (Enterprise Software) i ideę gospodarki cyfrowej (INDUSTRY 4.0).
 • Rozwiązania z kategorii IoT.
 • Rozwiązania oparte na technologiach chmurowych.

Poszukiwania celi inwestycyjnych nie zawężamy do wyżej wymienionych obszarów. Oportunistycznie możemy rozważyć przedsięwzięcia z kategorii Gaming, VR (Virtual Reality) oraz AR (Augmented Reality).

Obszar geograficzny

Naszym głównym obszarem poszukiwań są firmy pochodzące z regionu CEE. Nie mniej jednak, nie jest decydujący czynnik w selekcji przedsięwzięć lecz założenie wynikające ze znajomości rynków, warunków makroekonomicznych regionu, możliwości wsparcia niefinansowego oraz fizycznej bliskości. Nasze inwestycje chcemy wspierać w ich wzroście poprzez ekspansję geograficzną nawet jeśli dotyczy ona odległych krajów. Działalność sprzedażowa spółek poza obszarem CEE jest jak najbardziej pożądana.

Podstawowe kryteria inwestycyjne

Zgodność ze strategią funduszu

 • Zgodność obszarowa.
 • Odpowiednia dojrzałość przedsięwzięcia.
 • Zgodność geograficzna.

Odpowiedni zespół

 • Jakość zespołu (doświadczenie i wiarygodność).
 • Zespół składający się z co najmniej dwóch osób.
 • Zespół to eksperci branżowi i pasjonaci tego czym się zajmują.
 • Możliwość 100% zaangażowania zespołu w przedsięwzięcie.

Finanse

 • Zainwestowano własny kapitał lub pozyskano kapitał.
 • Runway na minimum trzy miesiące działalności operacyjnej.
 • Zapotrzebowanie na minimum 100k EUR.