Luma Ventures

Wizja

Wierzymy w przyszłość, w której maksymalizujemy prawdopodobieństwo sukcesu naszych przedsięwzięć. Chcemy być aktywnym partnerem dla naszych inwestycji, pomagając w budowaniu ich wartości.

Jesteśmy pewni, że innowacje technologiczne mogą stanowić realną przewagę konkurencyjną gospodarek regionu powiększając dobrobyt społeczeństwa. Chcemy umożliwić polskim i regionalnym przedsiębiorcom powtórzenie globalnych sukcesów takich jak Skype.

Docelowo chcemy, aby nasze działania w ramach ekosystemu venture capital, przy wykorzystaniu przewag i silnych stron regionalnych rynków, przyczyniły się do budowy realnej alternatywy dla Doliny Krzemowej w obszarze CEE

Misja

 

Istniejemy, aby przy użyciu dostępnych zasobów wesprzeć kapitałowo oraz niefinansowo przedsięwzięcia technologiczne o wysokim i średnim ryzyku, celem wytworzenia znacznej wartości dodanej dla zaangażowanych interesariuszy (klienci, właściciele, inwestorzy, pracownicy, partnerzy biznesowi, społeczeństwo).

 

Chcemy, aby dzięki naszemu wsparciu przedsiębiorcy mogli realizować swoje marzenia i ambicje, jednocześnie zapewniając odpowiedni zwrot inwestorom.

Wartości

 

  • Tworzenie trwałych strategii biznesowych umożliwiających długoterminowe wytwarzanie wartości dodanej.
  • Budowanie organizacji zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
  • Poszanowanie dla przedsiębiorców i docenienie wysiłku, który wiąże się z budowaniem ryzykownych przedsięwzięć.
  • Zachowanie najwyższych standardów etyki biznesowej.
  • Inwestycje tylko w przedsięwzięcia, którym realnie jesteśmy w stanie dostarczyć tzw. „smart money”.
  • Zaangażowanie i rozumienie przedsięwzięć, w które inwestujemy.
  • Budowanie relacji partnerskich opierających się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu.