Zgłoś przedsięwzięcie

Wszystkie nasze przedsięwzięcia traktujemy tak samo. Niezależnie, czy projekt trafia do nas z sieci partnerskiej, polecenie czy stronę internetową, uczestniczy w identycznym  procesie weryfikacji.

Aby zgłosić swoje przedsięwzięcie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Zapoznaj się ze strategią funduszu oraz kryteriami inwestycyjnymi.
  2. Zapoznaj się z procesem inwestycyjnym.
  3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  4. Przygotuj swój domyślny pitch deck (prezentację projektu).

Po przesłaniu dokumentów nasz zespół skontaktuje się z osobą wskazaną w formularzu wraz z dalszymi instrukcjami. Najprawdopodobniej będzie to zaproszenie do spotkania z zespołem, celem przedstawienia rozszerzonej prezentacji projektu i poznania założycieli. W ciągu dwóch tygodni skontaktujemy się z projektami, które zostaną zakwalifikowane do dalszego procesowania.